XV Kongres

Pielęgniarek

Polskich

Wrocław | 21-23 maja 2020

Szanowni Państwo,
Szanowne Koleżanki i Koledzy

W ustanowionym decyzją Światowej Organizacji Zdrowia WHO Międzynarodowym Roku Pielęgniarek, z radością i dumą zapraszam Państwa do udziału w  XV Kongresie Pielęgniarek Polskich, który odbędzie się tym razem we Wrocławiu w dniach:  21-23 maja 2020 r.

Dzięki zaangażowaniu Komitetu Naukowego i życzliwości wielu wybitnych pielęgniarek z Polski i ze Świata przygotowaliśmy atrakcyjną listę paneli i wykładów, zbudowaną wokół wiodącego tematu Kongresu: „Postęp w pielęgniarstwie najlepszą inwestycją w zdrowie”.

Głównymi tematami prezentacji i dyskusji będzie Zaawansowana Praktyka Pielęgniarska oraz jej wpływ na spektakularny rozwój opieki w różnych dziedzinach medycyny. Podczas Kongresu przewidujemy również sesje na temat opieki koordynowanej nad pacjentem przewlekle chorym, przedstawienie programów dalszego działania w obszarze kształcenia pielęgniarek i położnych oraz fascynujące wystąpienia dotyczące pielęgniarskich pasji.  

Kongres Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego organizowany we współpracy z Uniwersytetem Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu to nie tylko ważne wydarzenie naukowe, ale też spotkanie integrujące i wspierające współpracę pielęgniarek między sobą oraz z innymi profesjonalistami medycznymi. Jestem przekonana, że piękne miejsca, które odwiedzą uczestnicy Kongresu, różnorodna oferta kulturalna oraz możliwość poznania atrakcji turystycznych Wrocławia, oprócz niewątpliwych naukowych korzyści,  pozostawią także dobre wspomnienia.

Życząc wspaniałych przeżyć podczas udziału w Kongresie,  wyrażam nadzieję na Państwa liczny udział w tym ważnym wydarzeniu.

Dr n. o zdr. Grażyna Wójcik
Prezes Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego

Komitet naukowy

Prof. dr hab. Joanna Rosińczuk, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu – Przewodnicząca
Prof. dr hab. Beata Karakiewicz, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Dr hab. Izabella Uchmanowicz, prof. UMW, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Dr hab. Maria Kózka, prof. UJ, Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Dr hab. Grażyna Nowak-Starz, prof. UJK, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Dr hab. Dorota Kozieł, prof. UJK, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Dr Esther Navarro, Ph.D., RN Faculty of Nursing Catholic University of Valencia, Hiszpania
Prof. Thomas Quinn, PH.D., RN, Faculty of Health, Social Care and Education Kingston University and St George's, University of London, UK
Prof. Ercole Vellone, University of Rome Tor Vergata, Rzym, Włochy
Prof. Christopher Lee, Boston College William F. Connell School of Nursing, Boston, USA
Prof. Evridiki Papstavrou, Cyprus University of Technology, Limassol, Cypr
Dr Tina Hansen, Zealand University Hospital, Dania
Prof. Lis Neubeck, School of Health and Social Care, Edinburgh, UK 
Prof. Tiny Jaarsma, Linkoping University, Linkoping, Szwecja
Dr Raul Juarez-Vela, University de la Rioja, Hiszpania
Dr hab. Robert Ślusarz, prof. UMK, Collegium Medicum UMK w Toruniu
Dr hab. Elżbieta Grochans, prof. PUM, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Dr hab. Aleksandra Gaworska-Krzemińska, Uniwersytet Medyczny w Gdańsku
Dr hab. Joanna Gotlib, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Dr hab. Agnieszka Gniadek, Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Dr Grażyna Wójcik, Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, WUM

Komitet organizacyjny

Dr Piotr Karniej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu – Przewodniczący
Dr Grażyna Wójcik, Prezes PTP, WUM – Wiceprzewodnicząca
Dr Elżbieta Garwacka-Czachor, Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
Dr Zofia Sienkiewicz, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Dr hab. Anna Andruszkiewicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Mgr Teresa Fichtner-Jeruzel, Przewodnicząca Oddziału PTP we Wrocławiu
Mgr Anna Szafran, Przewodnicząca ORPiP we Wrocławiu
Iwona Miliszewska, Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego

Tematyka

Motto XV Kongresu Pielęgniarek Polskich Wrocław 2020
Postęp w pielęgniarstwie najlepszą inwestycją w zdrowie

Program Ramowy Kongresu
Uczestnicy Kongresu będą mogli aktywnie uczestniczyć w kilkunastu sesjach plenarnych i warsztatowych dedykowanych prezentacji najnowszych rozwiązań dotyczących metod opieki i terapii, wykorzystaniu nowoczesnych technologii oraz wdrażaniu innowacyjnych  rozwiązań organizacyjnych. Sesje zostaną zaplanowane z uwzględnieniem aktualnych wiodących priorytetów zdrowotnych w Polsce i na świecie.

Tematy Sesji Kongresowych:

  1. Opieka diabetologiczna – nowe wyzwania i kompetencje.
  2. Rozwój opieki kardiologicznej
  3. Pielęgniarstwo onkologiczne
  4. Intensywne opieka i terapia – bezpieczeństwo i rozwój
  5. Nowe metody i standardy w ortopedii
  6. Opieka specjalistyczna w pediatrii
  7. Opieka koordynowana nad pacjentem przewlekle chorym
  8. Zmiany w kształceniu pielęgniarek i położnych  

Podczas Sesji Inauguracyjnej odbywającej się bezpośrednio po Gali otwarcia Kongresu, wygłoszone zostaną wykłady wybitnych ekspertów w dziedzinie pielęgniarstwa reprezentujących wiodące ośrodki zagraniczne, a także prezentujących najnowsze kierunki rozwoju pielęgniarstwa na świecie.

REJESTRACJA

Miejsce konferencji

Centrum Naukowej Informacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Kazimierza Marcinkowskiego 2-6
50-368 Wrocław